SO/ Berlin Das Stue - Luxury hotel - Загальні умови та положення

Загальні умови та положення

Загальні умови та положення Договору про перебування в Готелі

I. Сфера застосування

1. Ці умови та положення застосовуються до Договорів про перебування в Готелі, а також до інших послуг, які Готель надає Гостю.

2. Інші положення, зокрема наведені в загальних умовах та положеннях, що стосуються Гостя або Замовника, застосовуються лише за письмової згоди Готелю.

II. Укладення договору і партнери

1. Після здійснення бронювання Гостем укладається Договір про перебування в Готелі (надалі – “Договір”) з підтвердженням бронювання від Готелю.

2. Договірними сторонами є Готель і Гість. Якщо замовлення здійснено третьою стороною від імені клієнта, ця сторона (надалі – “Замовник”) несе відповідальність перед Готелем разом із клієнтом як солідарні боржники за умови, що Готель отримав відповідну заяву від Замовника. Незалежно від цього Замовник зобов’язаний передати Гостю всю інформацію щодо бронювання, зокрема ці Загальні умови та положення.

3. Суборенда і повторна оренда номерів, а також їхнє використання для інших цілей, крім перебування, неможливі без попередньої письмової згоди Готелю. Якщо Гість не підпадає під визначення споживача згідно з Цивільним кодексом Німеччини (BGB), § 540 II речення 2 BGB не застосовується..

III. Послуги, ціни, оплата й компенсація

1. Готель зобов’язується забронювати номери для Гостя відповідно до цих Загальних умов та положень і надати узгоджені послуги.

2. Якщо не домовлено інше, Гість повинен сплатити чинну або погоджену Готелем плату за номер та інші послуги, які надавались Гостю після укладання договору. Це також стосується послуг Готелю, які надаються третім особам на прохання Гостя або Замовника, а також пов’язаних із цим витрат. Погоджені ціни включають у себе встановлений законом податок на додану вартість (ПДВ). Якщо термін між укладанням Договору та прибуттям Гостя перевищує чотири місяці та якщо ПДВ або будь-які інші застосовні місцеві податки та збори збільшуються після укладання Договору, Готель залишає за собою право збільшити погоджені ціни на суму зростання ПДВ або інших місцевих податків і зборів.

3. З 01.01.2014 року в Берліні стягується міський податок у розмірі 5% від ціни за перебування. Це не розповсюджується на робочі поїздки, але в такому разі ділову мету перебування необхідно підтвердити.

4. Готель може погодитися на запитану Гостем та/або Замовником зміну умов укладеного Договору стосовно кількості заброньованих номерів, послуг і тривалості перебування. У такому разі ціни на номери та інші послуги Готелю буде відповідним чином змінено.

5. Рахунки від Готелю мають сплачуватися без жодних відрахувань одразу після виставлення. Готель може в будь-який момент вимагати від Гостя сплатити заборгованість. Буде вважатися, що Гість порушив свої зобов’язання, якщо він не здійснить оплату протягом 10 банківських днів, починаючи зі встановленого дня оплати й виставлення рахунку. У разі невиконання зобов’язань з оплати Готель має право стягнути з клієнта пеню в розмірі 5 відсоткових пунктів понад установлену законом базову ставку. У разі комерційних операцій пеня за невиконання зобов’язань з оплати становитиме 8 відсоткових пунктів понад установлену законом базову ставку. Готель залишає за собою право вимагати відшкодування збитків на більшу суму. Готель може стягувати плату в розмірі 5,00 євро за кожне нагадування, надіслане після невиконання зобов’язань з оплати.

6. За укладання Договору Готель має право просити Гостя про обґрунтовану передплату або заставу у вигляді гарантії, що забезпечується кредитною карткою, авансового платежу тощо. Розмір передплати й дати платежів має бути письмово погоджено в Договорі.

7. В обґрунтованих випадках, як-от за прострочення Гостем платежу або розширення обсягу послуг за Договором, навіть після укладання Договору до початку проживання Готель має право вимагати передплати або застави згідно з вищенаведеним пунктом 6 чи збільшення розміру передплати або застави, погоджених у Договорі, аж до повної вартості погоджених у Договорі послуг.

8. Крім того, Готель має право просити Гостя напочатку або під час перебування про обґрунтовану передплату або заставу згідно з вищенаведеним пунктом 6 у зв’язку з наявними або майбутніми вимогами, що витікають з Договору, у тій мірі, у якій такий платіж ще не було виконано відповідно до пунктів 6 та/або 7.

9. Гість може одвернути або зменшити суму вимоги Готелю за наявності беззаперечних або затверджених законом зустрічних вимог.

IV. Розірвання Договору за ініціативою Гостя, скасування, групове бронювання

1. Готель надає Гостеві право розірвати Договір у будь-який час. У такому разі застосовуються наведені нижче положення.

а) У разі розірвання Договору за ініціативою Гостя Готель має право вимагати обґрунтовану компенсацію.

б) Готель може вимагати від Гостя компенсацію у вигляді одноразового фіксованого платежу замість розрахованої конкретно для цього випадку суми компенсації. Сума одноразового фіксованого платежу становить 90% від погодженої в Договорі ціни перебування зі сніданком або без, якщо бронювання скасовується менше ніж за 2 дні до заселення. Для скасування бронювання необхідно подати письмовий запит. Скасування вважається підтвердженим, лише якщо отримано відповідне письмове підтвердження від Готелю. Гість має право довести, що Готель не зазнав збитків або що сума понесених Готелем збитків нижча за суму одноразової фіксованої компенсації.

в) Якщо Готель розраховує компенсацію для конкретного випадку, то сума компенсації не має перевищувати погоджену в Договорі вартість послуг Готелю з урахуванням вартості заощаджених Готелем витрат і прибутку, отриманого Готелем шляхом надання послуг замість скасованих.

2. Вищенаведені положення щодо компенсації також застосовуються з необхідними поправками в разі, якщо Гість не користується заброньованими номером або послугами, не повідомивши про це Готель заздалегідь.

3. Якщо в Договорі Готель надав Гостеві можливість розірвати Договір протягом певного строку без подальших правових наслідків, Готель не матиме права вимагати компенсацію. Вирішальним фактором своєчасності розірвання Договору є отримання Готелем відповідного сповіщення. Гість має сповістити Готель про розірвання Договору письмово.

4. У разі групового бронювання щонайменше 5 номерів застосовуються спеціальні нижченаведені умови компенсації.
а) У разі сповіщення щонайменше за 4 тижні до заселення бронювання повного строку перебування можна скасувати без стягнення компенсації. Скасування бронювання 15 й більше номерів без стягнення компенсації можливе в разі сповіщення за 12 тижнів до заселення.
б) У разі сповіщення щонайменше за 3 тижні до заселення можна скасувати без стягнення компенсації до 50% строку перебування. За інші 50% скасованого строку перебування стягується плата в розмірі 80% від суми компенсації за скасування бронювання.
в) У разі сповіщення щонайменше за 1 тиждень до заселення можна скасувати без стягнення компенсації до 25% строку перебування. За інші 75% скасованого строку перебування стягується плата в розмірі 80% від суми компенсації за скасування бронювання.
г) У разі скасування групового бронювання менше ніж за 1 тиждень до дати заселення за весь строк перебування стягується плата в розмірі 80% від суми компенсації за скасування бронювання.

Сповіщення про скасування бронювання має завжди виконуватися письмово. Скасування вважається підтвердженим лише після надання Готелем письмового підтвердження. Сповіщення про скасування телефоном не приймаються.
Збільшення кількості гостей має бути погоджено готелем.

V. Розірвання договору за ініціативною Готелю

1. У разі надання Гостеві права без компенсації розірвати Договір згідно з розділом IV (3), Готель також має право розірвати Договір протягом погодженого строку, якщо є інші Гості, які хочуть забронювати номери, і Гість не відмовляється від права на розірвання Договору без компенсації згідно з розділом IV (3) на прохання Готелю.

2. Якщо передплата чи застава, погоджені або затребувані згідно з вищезазначеними пунктами 6 та/або 7 розділу III, не сплачені в належний термін, визначений Готелем, Готель також має право розірвати Договір.

3. Крім того, Готель має право розірвати Договір, зокрема, якщо:
• форс-мажорні чи інші обставини, непідвладні Готелю, унеможливлюють виконання Договору;
• номери заброньовано на підставі хибних або неправдивих заяв щодо суттєвих фактів, як-от особистість або мета Гостя;
• Готель має обґрунтовані підстави вважати, що користування послугами Готелю може поставити під загрозу безперебійне функціонування бізнесу, безпеку чи репутацію Готелю в суспільстві, якщо це не стосується сфери контролю й організації Готелю;
• здійснюється несанкціонована суборенда або суборенда згідно з пунктом 3 розділу II;
• виникає випадок, обумовлений пунктом 3 розділу VI;
• Готелю стає відомо, що фінансовий стан Гостя значно погіршився з моменту укладання Договору, зокрема якщо Гість не виконує платіжні вимоги Готелю або не надає відповідні гарантії, у зв’язку з чим платіжні вимоги Готелю опиняються під загрозою невиконання;
• Гість подав заяву про відкриття процедури визнання неплатоспроможності щодо своїх активів, зробив офіційну заяву згідно з розділом 807 Цивільного процесуального кодексу Німеччини (Zivilprozessordnung), ініціював позасудову процедуру врегулювання заборгованості або призупинив виплати;
• щодо активів Гостя відкрито провадження у справі про неплатоспроможність або у відкритті такого провадження відмовлено через відсутність активів.

4. Готель негайно письмово повідомить Гостеві про здійснення права на розірвання Договору.

5. У вищезазначених випадках розірвання Договору Гість не має права на компенсацію.

VI. Заселення й виселення

1. Гість не може вимагати надання конкретних номерів, якщо Готель письмово не обіцяв їх надання.

2. Заброньовані номери надаються Гостеві з 15:00 погодженого дня заселення. Гість не має права вимагати надати номери раніше.

3. Заброньовані номери мають бути затребувані Гостем не пізніше 18:00 погодженого дня заселення. Якщо заселення в пізніший час не було чітко погоджено, після 18:00 Готель має право надати заброньовані номери іншим особам. У такому разі Гість не має права вимагати від Готелю жодної компенсації. Готель має право розірвати Договір на підставі цього положення.

4. Номери має бути звільнено й передано в розпорядження Готелю не пізніше 12:00 погодженого дня виселення. Після 12:00 і до 15:00 Готель може вимагати сплати 50% від повної вартості номера за його несвоєчасне звільнення, що вважається використанням номера з порушенням Договору. Якщо номер не звільнено після 15:00, Готель може вимагати сплати повної вартості номера, тобто 100%, за його використання поза умовами Договору. Це не дає Гостю чи Замовнику підстав для будь-яких вимог за Договором. Гість має право довести, що Готель не зазнав збитків або що сума понесених Готелем збитків нижча за суму, яку вимагається сплатити за користування.

VII. Відповідальність Готелю, строк позовної давності

1. У разі перебоїв або дефектів у послугах Готелю, Готель намагатиметься усунути їх якнайшвидше після того, як Гість повідомить про них. Якщо Гість із власної провини не повідомив Готель про дефект, Гість не має права вимагати зменшення вартості погоджених у Договорі послуг.

2. Готель несе відповідальність згідно із законодавством за всі збитки, що виникли внаслідок загрози життю та здоров’ю, за умови взяття на себе Готелем гарантійних зобов’язань, а також у разі зловмисного приховування дефектів.

3. Готель несе відповідальність за всі збитки, не передбачені пунктом 2 розділу VII та спричинені незначною недбалістю Готелю, його законних представників або довірених осіб, лише в тому разі, якщо ці збитки пов’язані з порушенням суттєвого погодженого в Договорі зобов’язання або основного зобов’язання, що ставить під загрозу мету Договору. У цих випадках відповідальність обмежується передбачуваними збитками, типовими для Договору.

4. Вищенаведені обмеження відповідальності застосовуються до всіх вимог щодо відшкодування збитків незалежно від їхньої правової основи, зокрема до цивільних позовів. Вищезазначені положення щодо обмеження відповідальності та відмови від відповідальності застосовуються також у разі висунення Гостем претензій щодо відшкодування збитків проти співробітників або довірених осіб Готелю. Вони не застосовуються у випадках відповідальності за дефект після взяття на себе гарантійних зобов’язань щодо якості товару чи робіт, у разі зловмисного приховування дефектів або заподіяння шкоди здоров’ю.

5. Готель несе перед Гостем відповідальність за привезені речі згідно із законодавством, тобто в розмірі до стократної вартості перебування, але не більше 3500 євро. Стосовно цінних речей (готівки, ювелірних виробів тощо) така відповідальність обмежується 800 євро. Готель рекомендує скористатися можливістю зберігати такі речі в сейфі в номері або в центральному сейфі Готелю.

6. Якщо Гостеві надається стоянкове місце в гаражі або на автостоянці Готелю, навіть за плату, це не вважається договором відповідального зберігання. Готель не зобов’язаний стежити за стоянковим місцем. У разі втрати або пошкодження транспортних засобів і їхнього вмісту під час стоянки або маневрування на території Готелю, Готель не несе за це відповідальності, за винятком випадків, коли це сталося через злий умисел або грубу недбалість Готелю, його законних представників або довірених осіб. У такому разі вимогу до Готелю відшкодувати збитки слід висунути до того, як транспортний засіб покине територію Готелю.

7. Прохання розбудити Гостя виконуються Готелем із надзвичайною ретельністю. Вимоги відшкодування збитків, за винятком випадків грубої недбалості чи злого наміру, виключені.

8. З повідомленнями, поштовими відправленнями й вантажами для Гостей поводяться обережно. Готель може за запитом і за окрему плату взяти на себе доставку, зберігання та пересилання речей, зокрема загубленого майна. Вимоги відшкодування збитків, за винятком випадків грубої недбалості чи злого наміру, виключені. Готель має право передати вищезазначені речі в місцеве бюро знахідок після спливання терміну зберігання (щонайменше один місяць) зі стягненням відповідної плати.

9. На всі позови до Готелю зазвичай розповсюджується термін давності в один рік від початку звичайного терміну позовної давності, коли про позов було повідомлено, відповідно до абзацу 1 статті 199 Німецького цивільного уложення. Позови про відшкодування збитків втрачають чинність через п’ять років незалежно від того, чи було про них повідомлено. Скорочення терміну позовної давності не поширюється на позови стосовно порушень Готелем своїх обов’язків через злий умисел чи грубу недбалість.

VIII. Заключні положення

1. Внесення змін або доповнень до Договору, а також прийняття заявки або цих Загальних умов і положень перебування в Готелі здійснюється письмово. Односторонні зміни або доповнення, внесені Гостем, вважаються недійсними. Для виконання вимог щодо письмової форми, передбачених цими Загальними умовами та положеннями, достатньо надіслати відповідне повідомлення факсом або електронною поштою.

2. Місцем виконання зобов’язань і платежів є зареєстрований офіс Готелю.

3. Місцем юрисдикції, якщо контрагентом Готелю за Договором виступає підприємець чи публічна особа цивільного права, є зареєстрований офіс Готелю або, за бажанням Готелю, Берлін. Якщо контрагент Готелю за Договором не має загального місця юрисдикції в Німеччині, місцем юрисдикції є зареєстрований офіс Готелю. Однак Готель має право подавати позови й виконувати інші процесуальні дії також за місцем загальної юрисдикції Гостя.

4. Застосовним правом є право Федеративної Республіки Німеччина, крім випадків, коли застосовується Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів.

5. Якщо між перекладом і оригінальним німецькомовним текстом цих Загальних умов і положень виникають розбіжності, застосовується текст німецькою мовою.

6. Якщо окремі положення цих Загальних умов і положень перебування в Готелі виявляться недійсними або втратять чинність, це не вплине на дійсність інших положень. У решті випадків застосовуються положення законодавства.

Стан: квітень 2022 року

ЦЕ ЩОЙНО В...

Слідкуйте за всіма нашими останніми новинами, щоб бути попереду.

  • facebook
  • instagram
  • %d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d1%83%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f
Резервувати
SO/ Berlin Das Stue
Book your stay

Від   до

Room 1